விசாரணையை அனுப்பு

CNC எந்திரம், துல்லியமான பாகங்கள் எந்திரம், பித்தளை நட்டு அல்லது விலை பட்டியல் பற்றிய விசாரணைகளுக்கு, உங்கள் மின்னஞ்சலை எங்களுக்கு அனுப்பவும், நாங்கள் 24 மணி நேரத்திற்குள் தொடர்பில் இருப்போம்.